top of page
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Wat is V.A.?

Een Virtuele Assistent kan een software programma of een chat-bot op een website zijn.
Echter, in dit geval, gaat het over een mens.
Het virtuele staat voor het op-afstand diensten verlenen. In mijn eigen kantoor en onder een zelfstandigenstatuut.
De Assistent slaat op het jou assisteren in je bedrijfsvoering.

Wat geef je af aan een V.A.?

Aan een virtual assistent geef je alles wat jou energie kost en/of

wat slechts onrechtstreeks bijdraagt tot de kern van jouw dienstverlening.
Hieronder lees je een niet limitatieve opsomming van wat mogelijk is.

Secretariaatswerk

* agendabeheer

* e-mail beheer

* leveranciers zoeken

* productinformatie opzoeken

* reizen, opleidingen, events boeken

Financieel beheer

* boekhouding voorbereiden

* Klantenfacturen opmaken

* Leveranciersfacturen nakijken

* Betalingen inboeken of klaarzetten

* Financiële ratio's en rapportering

Marketing en verkoop

* Klantenlijst beheren

* Social media inplannen en posten

* Nieuwsbrieven versturen

* Website up to date houden

* Presentaties opstellen

bottom of page